Gebundelde subsidieaanvragen erkenning, basis, werking en kadervorming

Het stadsbestuur voorziet subsidies voor (erkend) jeugdwerk. In deze bundel vind je de aanvraagformulieren voor erkenning, basissubsidie, werkingssubsidie en kadervormingssubsidie.
Deze subsidies werden opgenomen in het reglement.