Coronavirus | Vragen over kinderopvang

Blijft de kinderopvang open?

Alle opvanginitiatieven preventief sluiten is op advies van het Agentschap Zorg en Gezondheid (AZG) medisch nog steeds niet nodig: 

De gevolgen van het coronavirus zijn voor kinderen veel beperkter. Ze zijn minder ziek en genezen vlotter. Kinderen blijken dus het virus veel beter te verslaan dan volwassenen.

Het doel is nu om kwetsbare groepen te beschermen door het virus te vertragen.

Alle opvanginitiatieven sluiten heeft daar op dit moment geen impact op. Integendeel door sluiting zouden kinderen meer contact hebben met de kwetsbare groepen wat we juist willen vermijden.

De kinderen die zijn ingeschreven kunnen naar de opvang komen tijdens de normale openingsuren.

 

Groepsopvang schoolgaande kinderen ( 2,5 tot 12 jaar, Gabbers & Co):

Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag; van 7 uur ’s ochtends tot het beginuur van de school. Na schooltijd tot 19 uur.

Op woensdagmiddag worden de kinderen opgehaald in de school bij sluitingstijd en kunnen zij in de opvang terecht tot 19 uur.

Op schoolvrije dagen kunnen de kinderen die ingeschreven zijn terecht in de opvang van 7 tot 19 uur.

 

Groepsopvang Baby’s en Peuters (0 tot 3 jaar,Slabbers & Co en het Lindeke)

Slabbers & Co is open van 7 uur tot 18 uur.

Het Lindeke is open van 8.30 tot 17 uur.

 

Wat verandert er in onze kinderopvang?

In de meeste scholen wordt geen les gegeven maar er wordt wel opvang voorzien. De scholen communiceren zelf met hun ouders.

De komende weken zal onze opvang zich beperken tot haar kerntaak: kinderen opvangen en de daarmee samenhangende essentiële taken.

Als basisprincipe geldt: volwassenen en externen die niet in de opvang moeten zijn houden we uit de opvang en we beperken het contact tussen kinderen en volwassenen. Dat moet vooral de kwetsbare groepen beschermen. Daarom vragen we aan ouders om zoveel mogelijk de kinderen zelf te komen ophalen in de opvang.

Er worden strengere maatregelen getroffen voor het brengen en ophalen van de kinderen. Zo mogen ouders de opvanglokalen niet betreden. Ouders melden zich bij de begeleiders aan de deur en de begeleiders nemen de kinderen aan. Bij het afhalen brengen de begeleiders kinderen tot bij de ouders die aan de deur wachten.

Ouders kunnen voorlopig niet bij het onthaal langskomen. Het onthaal is gesloten.

Het onthaal is wel telefonisch bereikbaar tussen 8.30 en 16.30 uur op het nummer 014 47 49 21 of via mail: kinderopvang@turnhout.be.

Kan ik aan mijn ouders vragen om mijn kinderen op te vangen als ik moet gaan werken?

Grootouders boven 65 jaar en met een ernstige medische aandoening behoren tot de risicogroep. Er wordt afgeraden om hen in contact te brengen met kinderen.

Grootouders die niet tot de risicogroep behoren kunnen wel kinderen opvangen.

Bescherm grootouders die tot de risicogroep behoren:

 

  • Bekijk of je alternatieven vindt voor het brengen en afhalen van je kind naar de kinderopvang, zodat zij dit niet moeten doen. 
  • Als je kind ziek is, laat het dan niet opvangen door de grootouders.

Welke kinderen kunnen niet naar de opvang komen?

Heeft je kind een verzwakt immuunsysteem (bv. ten gevolge van een kankerbehandeling of diabetes)  overleg dan met de behandelende arts of thuisblijven aangewezen is. Zieke kinderen kunnen niet naar de opvang komen.

Wat als je beslist om de kinderen niet naar de opvang te sturen?

Wij vragen om de opvang te verwittigen als uw kind niet naar de opvang komt.

U kan via i-school annuleren. Zowel de voorschoolse als de naschoolse opvang en de opvang op woensdagnamiddag kunnen geannuleerd worden tot de dag voordien 16.30 uur.

I-school: www.i-school.be

Ouders die niet bekend zijn met i-school bellen naar de opvanglocatie waar hun kind is ingeschreven:

Locatie Druivenstraat                  014 47 49 31

Locatie Begijnenstraat                 014 47 49 34

Locatie Zevendonk                      014 47 49 35

Locatie Schorvoort                      014 47 49 36

Locatie Koninginnepad                 014 47 49 37

Wanneer er niet wordt opgenomen, spreekt u een boodschap in. 

Ouders van kinderen, die opvang genieten in onze kinderdagverblijven, die beslissen om hun kind niet naar de opvang te laten komen bellen naar: 

Locatie Slabbers en Co                014 47 49 33

Locatie Het Lindeke                     014 47 49 32

Mijn kind is ingeschreven in de groepsopvang Baby’s en Peuters Slabbers en Co en komt niet naar de opvang. Heeft dit invloed op mijn respijtdagen?

De overheid bekijkt op dit moment hoe we hiermee kunnen omgaan. Zodra er meer nieuws is, brengen wij de ouders op de hoogte.

Mijn kind is nog nooit in de opvang geweest. Kan ik mijn kind nu naar de opvang brengen?

Voorlopig (tot 4 april) kunnen we geen nieuwe kindjes opvangen. We beperken ons tot opvang van kinderen die reeds geregistreerd zijn bij de kinderopvang.

De overheid vraagt om zeker opvang te voorzien voor kinderen van ouders die dit nodig hebben:

  • Omwille van hun beroepsactiviteiten, met specifieke voorrang voor kinderen van ouders die in de zorgsector werken, ouders die werken in diensten die de aanpak van de coronacrisis ondersteunen en ouders die werken bij veiligheidsdiensten.
  • Omdat de grootouders de kinderen niet kunnen opvangen.

Indien u opvang nodig hebt omdat u bij deze groep hoort, kun u telefonisch contact opnemen met het onthaal op het nummer: 014 47 49 21 en vragen om één van onze coördinatoren te spreken.

Ouders die niet dringend en noodzakelijk opvang nodig hebben, vragen wij om de kinderen zelf thuis te houden.

Mogen we zelf nieuwe opvangmogelijkheden creëren?

Bestaande opvangmogelijkheden zijn toegelaten. Nieuwe initiatieven die reeds bestaande contacten overschrijden niet.

Mogen ondernemingen initiatieven nemen voor de opvang van kinderen van hun medewerkers?

Indien dergelijke opvangsystemen reeds bestonden, kunnen ze blijven doorgaan.

Er kunnen evenwel geen nieuwe initiatieven van opvang worden opgezet. Het is noodzakelijk te voorkomen dat de kinderen die vooraf niet in contact kwamen met elkaar, worden samen gezet.

Wat met de opvang tijdens de paasvakantie?

De inschrijvingen voor de paasvakantie blijven voorlopig behouden. Zodra er nieuwe richtlijnen zijn vanuit de overheid brengen wij ouders op de hoogte. We volgen de situatie van dag tot dag op.

Meer informatie?