Informatie familienaamswijziging

Familienamen kunnen alleen veranderd worden als je een grondige reden hebt. Je moet daarvoor een gemotiveerde aanvraag indienen bij de Federale overheidsdienst Justitie, met vermelding van de redenen. Maak een afspraak

Een naamsverandering is een Koninklijk Besluit.

Procedure

Om een naamswijziging aan te vragen, moet je een schriftelijke en gemotiveerde aanvraag indienen bij de Federale overheidsdienst Justitie met duidelijke vermelding van de redenen.

Het verzoekschrift moet je aangetekend verzenden naar het volgende adres:


Federale Overheidsdienst Justitie
Dienst naamsveranderingen
Waterloolaan 115
1000 Brussel
tel 02 542 67 01 (03)

naamsverandering@just.fgov.be     

Je moet de volgende documenten toevoegen bij het verzoekschrift:

 • afschrift van je geboorteakte
  Als je vluchteling of staatloos bent, volstaat een attest van het CGVS;
 • een bewijs van Belgische nationaliteit
  of een attest van het CGVS dat de status van vluchteling of staatloze bewijst;
 • een recent attest van hoofdverblijfplaats;
 • een uittreksel uit het strafregister (model 1).

Bovengenoemde documenten kun je gemakkelijk krijgen via ons e-loket.

 • een bewijs van betaling van het registratierecht.
  Dit document krijg je na betaling van 140 euro bij het registratiekantoor

Jouw dossier wordt voorbereid door de FOD Justitie.

De totale duur van de procedure varieert van 6 tot 12 maanden, afhankelijk van de complexiteit van het dossier.

Indien jouw aanvraag wordt goedgekeurd, wordt deze bekend gemaakt in het Belgisch Staatsblad. De naamsverandering heeft gevolg op datum van inschrijving.

 

Je zal een aantal documenten moeten vernieuwen: identiteitskaart, paspoort, rijbewijs, …

 

Terug naar boven

Bedrag

Voor de naamsverandering betaal je een registratierecht van 140 euro bij het registratiekantoor.

Terug naar boven

Regelgeving