Exploitatievergunning horecazaak

Om een horecazaak te mogen uitbaten, heb je in Turnhout een exploitatievergunning nodig. Deze vergunning maakt het mogelijk dat Stad Turnhout een goed zicht heeft op de uitbaters van horecazaken.

De exploitatievergunnig is nodig voor elke zaakvoerder van een horecazaak die een uitbating overneemt of start op het grondgebied van de stad.

Procedure

Je kan een exploitatievergunning aanvragen via het aanvraagformulier. Je moet het aanvraagformulier volledig ingevuld en ondertekend bezorgen aan de dienst Ondernemen & Werk. De aanvraag voor een exploitatievergunning dien je minstens één maand voor de opening van de zaak in.

Nadat de aanvraag voor een exploitatievergunning is ingediend en alle documenten zijn afgeleverd, worden volgende onderzoeken uitgevoerd:

 • controle brandveiligheid;
 • controle moraliteit van de uitbater(s) en eventuele werknemer(s);
 • controle omgevingsvergunning.

Terug naar boven

Meebrengen

 • kopie identiteitskaart van (alle) zaakvoerder(s) en eventuele werknemer(s);
 • bewijs van goed gedrag en zeden van (alle) zaakvoerder(s) en eventuele werknemer(s);
 • telefoon en mailadres waarop de aanvrager is te bereiken;
 • adres, telefoonnummer en mailadres van de horecazaak;
 • vermelding van het soort horecazaak, met naam horecazaak;
 • ondernemingsnummer en attest van inschrijving ondernemingsloket;
 • indien van toepassing, kopie statuten van de vennootschap;
 • kopie van de huurovereenkomst van het pand of kopie van aankoopakte van het pand.

Terug naar boven

Uitzonderingen

Volgende horecazaken moeten niet in het bezit zijn van een exploitatievergunning:

 • occasionele horecazaken (minder dan 30 dagen per jaar);
 • reizende horecazaken;
 • horecazaken die worden uitgebaat door een vereniging aangesloten bij een erkende gemeentelijke adviesraad;
 • horecazaken die door de gemeente ter beschikking worden gesteld van vzw's en feitelijke verenigingen onder welke juridische vorm dan ook.

Terug naar boven

Regelgeving