Everzwijnen in Turnhout

Sinds enkele jaren hebben everzwijnen zich vast gevestigd in Vlaanderen. Ook in Turnhout zijn er intussen enkele gesignaleerd.
Everzwijnen worden regelmatig aangereden in het verkeer, kunnen schade toebrengen aan landbouwgewassen en weilanden, maar ze durven ook private tuinen om te woelen op zoek naar lekkers.
De overheid en terreinbeheerders werken nauw samen met jagers om het aantal everzwijnen in toom te houden. Zo wordt gebouwd aan een groene leefomgeving, met de natuur als goede buur.

Meldpunt everzwijnen
Heb je everzwijnen gezien of hebben de dieren schade berokkend aan je eigendom? Laat dat dan weten aan het REBO-team. REBO staat voor Regionaal Everzwijnenbeheer Ondersteuning. Het team volgt de everzwijnen in en rond Turnhout.

Waarnemingen, schade, ongevallen, … kun je telefonisch melden via het nummer 02 553 12 69 of per mail naar everzwijn@vlaanderen.be.

Meldingen van schade geven niet automatisch recht op een schadevergoeding. Je moet daarvoor de formulieren invullen via het e-loket van ANB.

Preventieve maatregelen
Om bezoek van everzwijnen en de bijhorende schade zoveel mogelijk te vermijden, kun je een aantal zaken ondernemen. Op deze webpagina van ANB over everzwijnen vind je heel wat informatie.