Europese projecten - afgeronde projecten

 • In For Care

  In het project 'In For Care' testten we in een bestaande buurt (De Merodelei - Merodecenter) en in een nieuw te ontwikkelen buurt (Niefhout) initiatieven uit waar buurtbewoners elkaar beter leren kennen. Er werden allerlei buurtinitiatieven samen met de buurtbewoners opgezet, zoals bv. het openingsfeest van de buurtpleintjes in samenwerking met de Buurtmakerijk, de speelotheek aan het Merodecenter en de bewegingstuin aan Park Spooreinde. 

  Daarnaast voerden derdejaarsstudenten Toegepaste Psychologie van de Thomas More Hogeschool een onderzoek naar stress en burn-out, met specifieke aandacht voor de combinatie tussen werk en het verlenen van (mantel)zorg. Op basis van dit onderzoek bezorgden ze Stad en OCMW Turnhout onderbouwde informatie en adviezen om het beleid rond stress en burn-out en (mantel)zorg verder vorm te geven.  

  Het Center for eHealth and Healthcare technology University of Agder heeft dit project in goede banen geleid.

  http://www.northsearegion.eu/in-for-care
  https://twitter.com/InForCareEU
  https://www.facebook.com/InForCareEU
  https://www.youtube.com/channel/UCESZr5piJDoE4xkcyymeUtQ

  Dit project is gesubsidieerd door het Interreg Noordzeeregio programma 2014-2020, gecofinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling 2014-2020.

 • Addiction Prevention in Schools (APS)

  Sport- en Handelsschool Turnhout en de Turnhoutse Preventiedienst buigen zich samen met Fosen Videregående Skole en Ørland (Noorwegen), L'Arcobaleno, Luigi Scarambone en Azienda Sanitaria Locale Lecce (Italië) over de technieken die de drie landen gebruiken om te voorkomen dat jongeren vroegtijdig de school verlaten door verslavingsproblemen.

  Elke deelnemer test een techniek van een partner uit om te kijken of deze ook binnen zijn school of instelling werkt en helpt mee om de enquête voor scholen en instellingen op punt te stellen. Vervolgens stellen ze een handleiding op. Hiermee kunnen scholen en instellingen binnen hun eigen werking de verschillende stappen doorlopen om verslavingsproblemen op te sporen en om schooluitval omwille van deze problemen te voorkomen.

  Alle eindproducten die ontwikkeld zijn in dit project zijn gratis te downloaden op aps.tools. De handleiding APS kan je hier downloaden. De video APS in Turnhout is te bekijken op YouTube.

  Dit project is gesubsidieerd door het Erasmus+ programma 2014-2020.

   

 • Lekker Lokaal

  Het project 'Lekker Lokaal' is een samenwerking tussen de gemeente Oud-Turnhout en de stad Turnhout, met als doelstelling een korteketen-project op te starten met lokale en rurale ondernemers voor consumenten in de stedelijke omgeving van Turnhout.

  De focus ligt onder meer op de keuze van het distributiemodel dat het meest aansluit bij de noden van de klant en financieel haalbaar blijft voor de ondernemers. Daarnaast wordt er ook aandacht besteed aan de verbinding van stad en platteland door op zoek te gaan naar locaties voor lokale voedselproductie.

  Het project wordt uitgevoerd met inbreng van expertise door Regionaal Landschap Grote en Kleine Nete, RURANT vzw en Innovatiesteunpunt.

  Dit project is gesubsidieerd door het Plattelandsontwikkelingsfonds (PDPO) 2014-2020 en de provincie Antwerpen.


 • Video: wat betekenen Europese projecten voor een Vlaams lokaal bestuur?

  Via het project van de Europese koepel voor lokale besturen CEMR rond burgerdialogen, bracht de VVSG in samenwerking met de stad Turnhout, de Europese projecten in de stad in beeld. Op een zaterdag in april kon de Turnhoutse inwoner een wandel- en fietstocht doen langs stedelijke projecten gerealiseerd met medefinanciering van de Europese Commissie. Stad Turnhout organiseerde deze tocht in het kader van het Pop Up Europa initiatief van de provincie Antwerpen.

  Het beeldverslag van deze dialoog met de burgers over de meerwaarde van de Europese projecten in de stad kan je hier bekijken.

 • Antwerp powered by creatives. ‘Connecting the dots’ (APBC)

  Het APBC-project wil de meerwaarde van cross-sectorale samenwerkingen aantonen en concrete samenwerkingen realiseren door het match-maken tussen kmo's uit eerder traditionele industrieën met ondernemers uit creatieve sectoren. In de drie steden -Antwerpen, Mechelen en Turnhout- worden onder meer co-creatietrajecten, workshops, bedrijfsbezoeken, opleidingen en netwerkevenementen georganiseerd. 

  De Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Antwerpen is de promotor.

  Dit project is gesubsidieerd door EFRO Vlaanderen 2014-2020.

   

 • Providing Access to Childcare & Employment (PACE)

  Het PACE-project ondersteunt werkzoekende en kwetsbare ouders in hun traject naar werk. PACE wil de toegang tot kinderopvang vergemakkelijken.

  Vanuit ouderbetrokkenheid in de kinderopvang worden ouders aangemoedigd om te leren, zich te ontplooien als vrijwilliger en de stap te zetten naar werk. Dit project is een belangrijke schakel in de strijd tegen sociale uitsluiting en kinderarmoede in Europa.

  Stad Mechelen leidde dit project in goede banen. Samen met 13 projectpartners uit vier verschillende landen zijn er verschillende methodieken uitgetest om de toegang tot de kinderopvang te vergemakkelijken.

  PACE-boek "Flexibiliteit in de kinderopvang"

  De vraag naar flexibele en occasionele kinderopvang is niet nieuw: die bestaat al zolang als de kinderopvang zelf. De redenen voor die vraag veranderen echter. Nu overheden het standpunt innemen dat iedereen moet werken en steeds meer gezinnen werken volgens modellen van anderhalf of twee inkomens, is de noodzaak om gezinsverantwoordelijkheden te combineren met werk meestal de onderliggende reden. 

  Het PACE-project onderzocht wat er nodig is om de kinderopvang flexibeler te maken en tegelijkertijd comfort te creëren voor kinderen, gezinnen en personeel. 

  Het boek "Flexibiliteit in de kinderopvang" gaat over de noodzaak van meer flexibiliteit in de kinderopvang. Ook wordt onderzocht hoe flexibele kinderopvang kan worden georganiseerd aan de hand van 5 prototypes. Ten slotte wordt bekeken welke acties organisaties kunnen ondernemen om flexibele kinderopvang zakelijk duurzaam te maken, hoe pedagogische kwaliteit en een warme omgeving voor het hele gezin te waarborgen, hoe medewerkers te ondersteunen en ook hoe samengewerkt kan worden met andere belanghebbenden.

  Download het PACE-boek

  Dowload the PACE book in English

  Téléchargez le livre PACE en Français

  Ouders ondersteunen bij kinderopvang en werk: publicaties

  De integratie van kinderopvang en werkgelegenheidsondersteuning vormt de kern van het PACE-project. Deze integratie bleek te resulteren in diverse praktijken. Verschillende modellen werken in verschillende contexten.

  Veel voorkomend in deze praktijken is het onderdeel reflectie. Methodieken wonnen aan kracht toen personeelsleden van kinderopvang ruimte kregen om na te denken hoe ze ouders konden ondersteunen bij de combinatie kinderopvang en werk en hoe de levenskwaliteit van de ouders verbeterd kon worden.

   

  Prototypes werkgelegenheidsondersteuning

  Deze prototypes beschrijven de verschillende modellen die in PACE worden gebruikt om ouders naar werk te begeleiden. Onderstaande publicaties bevatten ook vragen voor teamreflectie over het onderwerp activering.

  The reflective power of prototypes (spreads)

  The reflective power of prototypes (pages)

   

  PACE-routekaart 

  Deze routekaart beschrijft hoe je ouders aan het werk kunt krijgen vanuit een PACE-perspectief. Hierbij wordt altijd rekening gehouden met de combinatie van kinderopvang en werk.

  Stappenplan: ouders ondersteunen naar werk

  Roadmap: supporting parents into work

  Feuille de route : aider les parents à trouver un emploi

   

  Checklists voor organisaties

  Onderstaande checklists bieden tips en tricks voor verschillende soorten organisaties die met gezinnen werken rond de onderwerpen kinderopvang of werk.

  Top Tips for Businesses

  Top Tips for Early Years and Childcare Providers

  Top Tips for Employment Services

  Top Tips for Training Providers

   

  Haalbaarheidsstudie

  PACE is een sociaal innovatieproject. De projectpartners hebben nieuwe modellen van flexibele kinderopvang en geïntegreerde ondersteuning uitgeprobeerd. Wat is er nodig om deze modellen op te schalen? Hoe gemakkelijk of moeilijk is dit op grotere schaal te implementeren? De haalbaarheidsstudie geeft een overzicht van de belangrijkste juridische en organisatorische belemmeringen om de PACE-aanpak op te schalen, samen met antwoorden om met deze belemmeringen om te gaan.

  Feasibility Study for upscaling (pages)

  Feasibility Study for upscaling (spreads)

   

  Wat maakt PACE magisch?

  Er was veel diversiteit tussen de PACE-projectpartners en de manieren waarop ze werkten aan meer toegankelijke kinderopvang en werkgelegenheid. Toch zijn er enkele elementen van succes die een algemeen verschil hebben gemaakt: de belangrijkste ingrediënten van PACE. Hoe weten we deze? We vroegen het aan de ouders!

  In het impactrapport kan je de belangrijkste resultaten van de PACE-projecten terugvinden, evenals de belangrijkste impactfactoren volgens de ouders die in de loop van het project werden geïnterviewd.

  Impact Report (pages)

  Impact Report (spreads)

  Artevelde Impact Report

   

  Meer weten?

  Neem dan een kijkje op de Facebookpagina van PACE. 

  Bekijk hier ook de promovideo PACE video Turnhout en de film van het Pace project

   

  Contactinformatie

  Heb je nog vragen over dit project? Je kan ons bereiken via pace@turnhout.be.

   

  Dit project is gesubsidieerd door het Interreg 2 Zeeën-Programma 2014-2020, gecofinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling in het kader van subsidiecontract nr. 2S01041.

   

   

 • ESF: T3 Toekomst Taal en Talent

  160 anderstalige nieuwkomers en laag taalvaardige Nederlandstaligen worden individueel begeleid om ervoor te zorgen dat ze sneller de weg vinden naar een betaalde job. OCMW Turnhout werkt voor dit nieuwe project samen met vzw WEB en kan daarvoor rekenen op onder meer Europese subsidies.

  Dankzij nieuwe subsidies (436 583.90 euro van het Europees Sociaal Fonds, 436 583,90 euro vanuit het Vlaams cofinancieringsfonds en 70 000 euro vanuit Provincie Antwerpen) kan dit project 24 maanden van start gaan.

  Taal is grootste maar niet enige drempel

  Onder de Turnhoutse anderstalige leefloners is bij zo’n 6 op 10 de kennis van het Nederlands te beperkt om regulier werk te kunnen vinden. Daarvoor volgen ze vaak taallessen, maar ook andere problemen maken het hen moeilijk om aan een job te geraken. Sommigen zijn laag tot zeer laag geschoold en het ontbreekt hen aan de juiste vaardigheden of het netwerk om in het arbeidscircuit te kunnen stappen. Ook Nederlandstaligen krijgen te kampen met zulke drempels en daarom is er binnen het project T³ ruimte om ook hen een traject op maat aan te bieden. 

  In dit nieuwe traject wordt een intensieve één-op-één-begeleiding gecombineerd met groepssessies. Randproblematieken worden aangepakt, de taalvaardigheid van deelnemers wordt versterkt en de kloof naar de arbeidsmarkt wordt verkleind. Het traject is vrijwillig, maar niet vrijblijvend: concrete afspraken over aanwezigheid en inzet worden nauw opgevolgd.

  Samen met WEB

  Alle deelnemers krijgen een eigen arbeidstrajectbegeleider. Die volgt de deelnemer het hele traject op een werkt samen met hem een actieplan uit op basis van intensieve individuele begeleiding en groepstrajecten. Voor de acties gericht op arbeid en het versneld leren van het Nederlands werkt het OCMW samen met WEB vzw.

  Dit project wordt gesubsidieerd door het Europees Sociaal Fonds (ESF), het Vlaams Cofinancieringsfonds (VCF) en provincie Antwerpen. Web vzw is projectleider.