Europese projecten - afgeronde projecten

 • Addiction Prevention in Schools (APS)

  Sport- en Handelsschool Turnhout en de Turnhoutse Preventiedienst buigen zich samen met Fosen Videregående Skole en Ørland (Noorwegen), L'Arcobaleno, Luigi Scarambone en Azienda Sanitaria Locale Lecce (Italië) over de technieken die de drie landen gebruiken om te voorkomen dat jongeren vroegtijdig de school verlaten door verslavingsproblemen.

  Elke deelnemer test een techniek van een partner uit om te kijken of deze ook binnen zijn school of instelling werkt en helpt mee om de enquête voor scholen en instellingen op punt te stellen. Vervolgens stellen ze een handleiding op. Hiermee kunnen scholen en instellingen binnen hun eigen werking de verschillende stappen doorlopen om verslavingsproblemen op te sporen en om schooluitval omwille van deze problemen te voorkomen.

  Alle eindproducten die ontwikkeld zijn in dit project zijn gratis te downloaden op aps.tools. De handleiding APS kan je hier downloaden. De video APS in Turnhout is te bekijken op YouTube.

  Dit project is gesubsidieerd door het Erasmus+ programma 2014-2020.

   

 • Lekker Lokaal

  Het project 'Lekker Lokaal' is een samenwerking tussen de gemeente Oud-Turnhout en de stad Turnhout, met als doelstelling een korteketen-project op te starten met lokale en rurale ondernemers voor consumenten in de stedelijke omgeving van Turnhout.

  De focus ligt onder meer op de keuze van het distributiemodel dat het meest aansluit bij de noden van de klant en financieel haalbaar blijft voor de ondernemers. Daarnaast wordt er ook aandacht besteed aan de verbinding van stad en platteland door op zoek te gaan naar locaties voor lokale voedselproductie.

  Het project wordt uitgevoerd met inbreng van expertise door Regionaal Landschap Grote en Kleine Nete, RURANT vzw en Innovatiesteunpunt.

  Dit project is gesubsidieerd door het Plattelandsontwikkelingsfonds (PDPO) 2014-2020 en de provincie Antwerpen.


 • Mama Leert

  Tijdens dit project komen mama’s met peuters samen om Nederlands te leren. Tijdens hun lessen worden de peuters opgevangen in de kinderopvang.

  Dit project is gesubsidieerd door het Europees Sociaal Fonds – Asiel Migratie en Integratiefonds 2014-2020