Een dier thuis slachten

Wil je een dier thuis slachten? Kijk dan voor alle voorwaarden op de website van het FAVV.

Welke dieren?

  • Varkens, geiten en schapen mag je thuis slachten, maar er zijn voorwaarden:
    • je moet de dieren van tevoren verdoven. Onverdoofd thuisslachten is verboden;
    • je mag het vlees alleen gebruiken binnen je eigen gezin. Je mag het dus niet verkopen of weggeven aan derden;
    • je moet de slachting laten registreren bij het stadsbestuur. Je doet daarvoor minstens 2 dagen vóór de slachting aangifte bij het onthaal van het Stadskantoor, Campus Blairon 200, tijdens de kantooruren. Breng zeker je identiteitskaart en het beslagnummer mee.

  • Kippen, konijnen en klein wild mag je slachten zonder toelating.

  • Runderen en paarden mag je nooit thuis slachten, dat mag alleen gedaan worden in een erkend slachthuis.

Uitzondering

Rituele slachtingen moeten altijd plaatsvinden in een erkend slachthuis (meer info).