Een dier thuis slachten

Wil je een dier thuis slachten? Kijk dan voor alle voorwaarden op de website van het FAVV.

Welke dieren?

  • Varkens, geiten en schapen mag je thuis slachten, maar er zijn voorwaarden:
    • Je moet de dieren van tevoren verdoven. Onverdoofd thuisslachten is verboden.
    • Je mag het vlees alleen gebruiken binnen je eigen gezin. Je mag het dus niet verkopen of weggeven aan derden.
    • Je moet de slachting laten registreren bij het stadsbestuur. Je doet daarvoor minstens twee dagen vóór de slachting aangifte bij het onthaal van het Stadskantoor, Campus Blairon 200, tijdens de kantooruren. Breng zeker je identiteitskaart en het beslagnummer mee.

  • Kippen, konijnen en klein wild mag je slachten zonder toelating.

  • Runderen en paarden mag je nooit thuis slachten, dat mag alleen gedaan worden in een erkend slachthuis.

Uitzondering

Rituele slachtingen moeten altijd plaatsvinden in een erkend slachthuis (meer info).