Economische verweving

Door de schaarste aan gronden en het belang van een dynamisch stadshart zetten steeds meer steden en gemeenten in op een verwevingsbeleid. Stad Turnhout maakt hier ook werk van en heeft sinds 2020 een deeltijdse verweefcoach in dienst, met behulp van VLAIO-subsidies.

De visie van stad Turnhout is ‘het juiste bedrijf op de juiste plaats’ waarbij er afhankelijk van het type bedrijf kan gekeken worden naar diverse locaties, waarbij ook het belang van economie in de binnenstad, hinder en mobiliteit belangrijke criteria zijn. Deze visie zal de volgende jaren nog verder worden uitgewerkt.

Ook bekijkt de verweefcoach welke (al dan niet leegstaande) locaties in de binnenstad geschikt zijn voor een economische invulling, waarbij steeds op maat wordt gewerkt. Bedrijven die historisch gevestigd zijn in de binnenstad en hier nog steeds gelegen zijn, kunnen ook beroep doen op de dienstverlening van de verweefcoach. Alsook bedrijven met een locatievraag of eigenaars met een geschikte werklocatie.

De verweefcoach bereik je via mail