De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s)

De 'Sustainable Development Goals' (SDG's) of 'Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen' werden goedgekeurd door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in september 2015. Ze zijn de opvolgers van de Millenniumdoelstellingen, met dit fundamentele verschil dat ze niet meer uitgaan van de klassieke Noord-Zuidindeling. De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen zijn universeel en gelden voor alle landen in de wereld, noord en zuid, oost en west. Dit betekent dat er veel uitdagingen zijn en tegelijk veel kansen om gezamenlijk de schouders onder dit universele verhaal te zetten. 

De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen richten zich naar overheden, bedrijven, universiteiten en wetenschappelijke instellingen, verenigingen en organisaties, en naar de burgers, waar ook ter wereld. Voor steden, gemeenten en OCMW's, als eerstelijnsoverheid, bieden de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen een interessant kader om vanuit het lokale beleid en de lokale praktijk het verband te leggen tussen lokaal en globaal. Zoeken naar oplossingen voor de klimaatveranderingen, zorgen voor een toegankelijke dienstverlening voor iedereen, samen met de burgers inzetten op de korte voedselketen … het zijn maar voorbeelden van hoe de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen vertaald kunnen worden naar het lokale niveau, ook in Vlaanderen. 

De eerste 15 doelstellingen stemmen overeen met de 3 pijlers van duurzame ontwikkeling: 'people' (sociaal), 'planet' (ecologisch) en 'prosperity' (economisch). De 2 laatste doelen scheppen het onmisbare kader: 'peace' (SDG16 - vrede en veiligheid) en 'partnership' (SDG17). 

Hier vind je alvast meer informatie over de 17 doelstellingen. 

Wil je als vereniging, bedrijf, school … aan de slag met de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen of wil je mensen uit je achterban sensibiliseren? Bekijk dan zeker eens het volgende aanbod:

Ook Stad Turnhout werkt rond de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen en tracht haar inwoners te informeren én te activeren tot Duurzame Burgers. Via een aantal activiteiten kunnen Turnhoutenaren kennismaken met de heel uiteenlopende initiatieven die er in Turnhout bestaan.  

Week van de Duurzame Gemeente 2020 

Van 18 tot 25 september 2020 loopt opnieuw de Week van de Duurzame Gemeente. Voor de verjaardag van de ondertekening van de SDG's op 25 september zet de stad jaarlijks een aantal 'Duurzame Helden' in de kijker: lokale verenigingen, bedrijven, scholen, burgers ... die op een of andere manier bijdragen tot het behalen van de SDG's

Er werden dit jaar opnieuw een aantal Turnhoutse Duurzame Helden genomineerd: 

 • vrijwilligers Armen Tekort vzw 
 • Frakstok 
 • vrijwilligers soepbedeling tijdens corona 
 • Arrahmaan Moskee en Snack Rapido  
 • vrijwilligers TelefoonSter  
 • vrijwilligers Kom op tegen Kanker Turnhout 
 • Nic Van Otten (4de Pijler)  
 • bedrijf Transparant.pro 
 • Turnhoutenaar Hans Vannuffelen  
 • energiesnoeiers Turnhout  
 • Pater Voordeckers   
 • shiho-kan-7 
 • topslager Renders   
 • koffiebar Breek 
 • bistro Bon Petit  
 • Mekanders vzw 
 • Turnhoutse autodeelgroep  
 • de groep “Meer natuur in de stad”  
 • Amnesty International Turnhout 

Lees hier waarom zij werden uitverkozen tot Duurzame Held 2020.

Pater Walter Voordeckers

Op 12 mei 2020 was het 40 jaar geleden dat de Turnhoutse pater Walter Voordeckers werd vermoord. Pater Voordeckers was actief in Guatemala. Omwille van zijn uitgesproken verbondenheid met de stakende suikerrietkappers, die een menswaardig (overlevings-)loon eisten, werd hij ‘persona non grata' voor de militaire machthebbers en hun mecenassen: de schatrijke eigenaars van de immense suikerrietplantages in de regio. Zijn engagement in de lokale gemeenschap van Santa Lucía Cotz. kostte Walter uiteindelijk het leven.

Pater Voordeckers werd verkozen tot Duurzame Held in het kader van een aantal SDG’s:

 • SDG 8: engagement voor waardig werk wereldwijd;
 • SDG 10: schrijnende ongelijkheid verminderen, aanklagen en bevechten;
 • SDG 16: opkomen voor vrede, gerechtigheid, justitie en veiligheid.

Mondiale Raad

Wil je op de hoogte blijven van acties in het kader van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen en de Duurzame Helden, hou dan zeker de Facebookpagina van Mondiale Raad Turnhout in de gaten.