De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s)

De 'Sustainable Development Goals' (SDG's) of 'Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen' werden goedgekeurd door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in september 2015. Ze zijn de opvolgers van de Millenniumdoelstellingen, met dit fundamentele verschil dat ze niet meer uitgaan van de klassieke Noord-Zuidindeling. De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen zijn universeel en gelden voor alle landen in de wereld, noord en zuid, oost en west. Dit betekent dat er veel uitdagingen zijn en tegelijk veel kansen om gezamenlijk de schouders onder dit universele verhaal te zetten. 

De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen richten zich naar overheden, bedrijven, universiteiten en wetenschappelijke instellingen, verenigingen en organisaties, en naar de burgers, waar ook ter wereld. Voor steden, gemeenten en OCMW's, als eerstelijnsoverheid, bieden de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen een interessant kader om vanuit het lokale beleid en de lokale praktijk het verband te leggen tussen lokaal en globaal. Zoeken naar oplossingen voor de klimaatveranderingen, zorgen voor een toegankelijke dienstverlening voor iedereen, samen met de burgers inzetten op de korte voedselketen … het zijn maar voorbeelden van hoe de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen vertaald kunnen worden naar het lokale niveau, ook in Vlaanderen. 

De eerste 15 doelstellingen stemmen overeen met de 3 pijlers van duurzame ontwikkeling: 'people' (sociaal), 'planet' (ecologisch) en 'prosperity' (economisch). De 2 laatste doelen scheppen het onmisbare kader: 'peace' (SDG16 - vrede en veiligheid) en 'partnership' (SDG17). 

Hier vind je alvast meer informatie over de 17 doelstellingen. 

Wil je als vereniging, bedrijf, school … aan de slag met de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen of wil je mensen uit je achterban sensibiliseren? Bekijk dan zeker eens het volgende aanbod:

Ook Stad Turnhout werkt rond de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen en tracht haar inwoners te informeren én te activeren tot Duurzame Burgers. Via een aantal activiteiten kunnen Turnhoutenaren kennismaken met de heel uiteenlopende initiatieven die er in Turnhout bestaan.  

Week van de Duurzame Gemeente 2022  - "Laat niemand achter!"

11 nieuwe Lokale Helden in de kijker 

De Week van de Duurzame Gemeente wordt sinds 2018 georganiseerd door de VVSG en is een publiekscampagne om enerzijds de bekendheid van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s)  te vergroten en anderzijds lokale besturen handvaten aan te reiken voor een duurzaam lokaal beleid op lange termijn. Tijdens de campagneweek hangen deelnemende gemeenten de SDG-vlag uit aan het gemeentehuis en zetten ze hun 'Duurzame Helden' in de kijker. De helden zijn lokale burgers, scholen, bedrijven en verenigingen die dagdagelijks bijdragen aan één of meerdere SDG('s) en daarom de lokale gezichten van de 17 mondiale doelstellingen worden.

In 2022 focussen we op duurzame helden die bijdragen aan één van de basisprincipes van de Agenda 2030: “Leave no one behind” (Laat Niemand Achter). Dit principe staat voor het engagement van alle VN-lidstaten om armoede uit te roeien, om een einde te maken aan discriminatie en uitsluiting, en om te verzekeren dat de meest kwetsbare groepen in onze samenleving alle kansen krijgen om mee te kunnen genieten van sociale, economische en ecologische duurzame vooruitgang.

Turnhout selecteerde 11 nieuwe Lokale Helden uit diverse hoeken, die zich inzetten voor het welzijn van anderen, strijden voor gelijkheid of trachten mensen in armoede te ondersteunen op diverse manieren.

 • AKAZEE

  De Turnhoutse zeescouts richtte in 2021 een Akazee-tak op. Voor kinderen en jongeren met een mentale beperking is het vaak moeilijk om vrienden te maken, deel te nemen aan sociale activiteiten en een plaatsje te vinden in de maatschappij. Daarom kiezen de Turnhoutse zeescouts er bewust voor om alle kinderen en jongeren de kans te geven om zich te amuseren in hun jeugdbeweging. De Akazee-tak werd opgestart voor kinderen van 6 tot 12 jaar (geboortejaar 2010-2015) met een mentale en/of fysieke beperking.
 • BUURTRESTAURANT ’T HERT

  In het buurtrestaurant kan je 4 dagen per week genieten van lekkere, gezonde maaltijden aan zeer democratische prijzen. Hun keuken verzorgt ook de meeneemmaaltijden voor het mobiel buurtrestaurant dat wekelijks aanwezig is in verschillende buurten van Turnhout. Via hun werking maken ze gezonde voeding toegankelijk en betaalbaar voor iedereen.
  De keukenploeg bestaat uit een team van zeer gemotiveerde vrijwilligers die nood hebben aan een zinvolle dagbesteding, een oefenruimte om de nodige attitudes en sociale vaardigheden aan te leren, professionele activering, mensen die zich vrijwillig en zinvol willen inzetten voor een maatschappelijk doel, … Iedereen kan bij hen komen vrijwilligen.
 • HET GEVOLG

  Het Gevolg is een Vlaams theatergezelschap uit Turnhout. Het Gevolg heeft een groot hart voor mensen die buiten het reguliere maatschappelijke circuit vallen: anderstalige nieuwkomers, jonge vluchtelingen, mensen in armoede … Met hen zetten ze projecten op en geven op die manier ‘de ander’ een gezicht met een verhaal.
 • HOUSING FIRST

  Housing First biedt intensieve partiële of integrale ambulante hulpverlening aan volwassenen met een psychiatrische en / of verslavingsproblematiek die na een lange tijd van dak- of thuisloosheid een woning toegewezen krijgen. Vanuit de krachten van de cliënt en het netwerk wordt er gewerkt aan herstel van de situatie en het vergroten van de competenties. De cliënt wordt ondersteund in een traject van dakloosheid naar structurele huisvesting.
 • MOBITWIN

  Mobitwin biedt een betaalbaar alternatief voor iedereen die het moeilijk heeft om zich te verplaatsen, om welke reden dan ook: familie of vrienden bezoeken, naar een dagcentrum gaan of naar de dokter, boodschappen doen of naar de kapper gaan…
  Mobitwin kan hiervoor rekenen op geweldige vrijwilligers die klaarstaan om minder mobiele mensen te vervoeren.
  Tot voor kort was Mobitwin gekend als de Minder Mobielen Centrale.
 • NIKI’S BAKKERIJ

  Niki’s Bakkerij uit de Warandestraat in Turnhout strijdt mee tegen voedselverspilling. Door haar actie biedt ze bovendien goedkopere pakketten aan van producten die die dag niet verkocht werden in haar bakkerij. Zo kost een pakketje € 3.50 (wat normaal een waarde heeft van € 10.00).
 • SAMALA BELGIUM

  Samala Belgium is een Turnhoutse 4de Pijler en ondersteunt weeskinderen in Malawi met onderwijs, voedsel en kleding.
  In het kleuterschooltje in Nyeliwa wordt aan 125 kleuters een dagelijkse maaltijd, onderwijs en zorg gegeven. Daarnaast bieden ze aan 21 personen uit de plaatselijke gemeenschap vast en betaald werk (leerkrachten, koks, poetsers, bewakers, schoolcomité).
 • SAMEN PLANNEN VZW

  Samen Plannen vzw zet zich in voor een warmere samenleving, een menselijke, nabije hulpverlening en geeft een stem aan mensen die vaak niet gehoord of gezien worden in onze maatschappij.
  Zo rijden ze bv. rond met een BABBELBUS; een mobiele ontmoetingsplaats die helemaal in het teken van dromen, verbinding en hoop staat.
 • STUURGROEP ONDERWIJS EN (KANS)ARMOEDE

  De stuurgroep onderwijs en (kans)armoede is een samenwerking tussen LOP (Lokaal Overlegplatform), Turnhoutse secundaire scholen en de stad Turnhout. Via de stuurgroep trachten ze methodieken op te zetten om kansarmoede in het onderwijs aan te pakken.
 • TEJO

  TEJO biedt in Vlaanderen laagdrempelige, therapeutische hulpverlening aan jongeren tussen 10 en 20 jaar, kortdurend, onmiddellijk, anoniem, en gratis.
  De dienstverlening gebeurt door professionele therapeuten op vrijwillige basis.
 • VILLA MESCOLANZA

  Villa Mescolanza is een plaats van ontmoeting voor iedereen. Kortom: iedereen is van harte welkom om binnen te springen en kennis te komen maken met onze werking.
  In de Villa zitten verschillende verenigingen samen van nieuwe en oude Turnhoutenaars waarbij ze werken aan het respectvol samenleven van verschillende culturen. Individuen en groepen met verschillende achtergronden (Belgen, nieuwe Belgen, niet-Belgen,…) kunnen elkaar ontmoeten op basis van gemeenschappelijke interesses.

De verhalen van al deze Helden en deze van de voorbije jaren vind je uitgebreider op www.turnhout.be/duurzame-helden

Mondiale Raad

Wil je op de hoogte blijven van acties in het kader van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen en de Duurzame Helden, hou dan zeker de Facebookpagina van Mondiale Raad Turnhout in de gaten.