De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s)

De 'Sustainable Development Goals' (SDG's) of 'Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen' werden goedgekeurd door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in september 2015. Ze zijn de opvolgers van de Millenniumdoelstellingen, met dit fundamentele verschil dat ze niet meer uitgaan van de klassieke Noord-Zuidindeling. De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen zijn universeel en gelden voor alle landen in de wereld, noord en zuid, oost en west. Dit betekent dat er veel uitdagingen zijn en tegelijk veel kansen om gezamenlijk de schouders onder dit universele verhaal te zetten. 

De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen richten zich naar overheden, bedrijven, universiteiten en wetenschappelijke instellingen, verenigingen en organisaties, en naar de burgers, waar ook ter wereld. Voor steden, gemeenten en OCMW's, als eerstelijnsoverheid, bieden de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen een interessant kader om vanuit het lokale beleid en de lokale praktijk het verband te leggen tussen lokaal en globaal. Zoeken naar oplossingen voor de klimaatveranderingen, zorgen voor een toegankelijke dienstverlening voor iedereen, samen met de burgers inzetten op de korte voedselketen … het zijn maar voorbeelden van hoe de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen vertaald kunnen worden naar het lokale niveau, ook in Vlaanderen. 

De eerste 15 doelstellingen stemmen overeen met de 3 pijlers van duurzame ontwikkeling: 'people' (sociaal), 'planet' (ecologisch) en 'prosperity' (economisch). De 2 laatste doelen scheppen het onmisbare kader: 'peace' (SDG16 - vrede en veiligheid) en 'partnership' (SDG17). 

Hier vind je alvast meer informatie over de 17 doelstellingen. 

Wil je als vereniging, bedrijf, school … aan de slag met de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen of wil je mensen uit je achterban sensibiliseren? Bekijk dan zeker eens het volgende aanbod:

Ook Stad Turnhout werkt rond de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen en tracht haar inwoners te informeren én te activeren tot Duurzame Burgers. Via een aantal activiteiten kunnen Turnhoutenaren kennismaken met de heel uiteenlopende initiatieven die er in Turnhout bestaan.  

Week van de Duurzame Gemeente 2021

14 Lokale Helden in de kijker 

Op vrijdag 25 september 2021 wordt de zesde verjaardag gevierd van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties. Via 'de Week van de Duurzame Gemeente’, een jaarlijkse campagne van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG), zetten tientallen Vlaamse gemeenten hun eigen lokale 'Duurzame Helden' in de kijker. Dat zijn inwoners die op de een of andere manier een bijdrage leveren aan de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen en die er dus mee voor zorgen dat onze planeet het tegen 2030 beter zal stellen op sociaal, economisch en ecologisch gebied.

Turnhout doet mee, net als 116 andere gemeenten. Dit jaar loopt de campagne van 18 tot en met 25 september.  

2021 wordt nu al 'de ommekeer in wereldwijd klimaatbeleid’ genoemd. De Week van de Duurzame Gemeente geeft dit jaar een podium aan klimaathelden in Vlaanderen die acties ondernemen rond

 • SDG 6: schoon water en sanitair;
 • SDG 12: verantwoorde consumptie en productie;
 • SDG 13: klimaatactie;
 • SDG 14: leven in het water;
 • SDG 15: leven op het land.

Turnhout selecteerde 14 Lokale Helden uit diverse hoeken:

 • Zwam-it: zwammen kweken op koffiegruis; 
 • Lori Horsten met het project OOGST: workshops rond afvalarm winkelen, zelf voedsel kweken en bewaren ...; 
 • Tine Praet U well  met 'Leaving Your Footprint': Tine en Piet ontwikkelden een pin en steunen met de verkoop daarvan een Turnhouts 4de Pijlerproject, 'Kippen voor Gambia', rond voedselvoorziening en duurzame energie (zonnepanelen, …);
 • Tuinrangers
 • Eeden: horecazaak met duurzaam aanbod;
 • Meer Natuur in de Stad met het project G-spotjes om de binnenstad te ontharden;
 • Zwaluwhoeve: hoevewinkeltje dat lokale landbouw promoot;
 • B&B Veado: deze logiesverstrekkers worden beloond voor hun duurzame en energievriendelijke inspanningen en kregen als eerste kleinschalige logiesverstrekker in de provincie het internationale Green Key Label;
 • Group Joos: kreeg het VOKA-charter Duurzaam Ondernemen gebaseerd op de 5 P’s binnen de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen;
 • Barzoen: horecazaak met lokaal, fairtrade-, vegetarisch, bio-aanbod;
 • Jappaleh Foundation: lokale 4de Pijler die in Gambia waterputten boort zodat lokale mensen over proper water beschikken; 
 • Voedselteam Turnhout promoot als team mee het gebruik van lokale producten, seizoensgebonden voedsel en biologisch geteelde producten. Probeert zo ook burgers te overtuigen om duurzaam en verantwoord te consumeren;
 • Wernat Kids: jonge helden die mee beheerstaken opnemen in natuurgebied Winkelsbroek;
 • Samentuin van bewoners van een  appartement in de Kruisbergstraat.

De verhalen van alle Helden vind je uitgebreider op https://www.duurzamegemeente.be/gemeente/turnhout-2021

Activiteiten

De activiteiten van en met lokale Duurzame Helden vind je hier.

Een documentaire, een fietstocht, een wandeling, een workshop, een infoavond of een opruimactie voor zwerfvuil: er is voor elk wat wils.

Op de slotdag, 25 september, hijst Turnhout de SDG-vlag aan het Stadhuis.

Mondiale Raad

Wil je op de hoogte blijven van acties in het kader van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen en de Duurzame Helden, hou dan zeker de Facebookpagina van Mondiale Raad Turnhout in de gaten.