Duplicaat rijbewijs

Een duplicaat van je (voorlopig) rijbewijs is een eensluidend afschrift van dat rijbewijs.

Voorwaarden

Je kunt een duplicaat van je (voorlopig) rijbewijs aanvragen in geval van:

  • diefstal of verlies van het rijbewijs
  • beschadiging van het rijbewijs

Terug naar boven

Procedure

Je kunt een duplicaat van je (voorlopig) rijbewijs aanvragen bij de dienst Burgerzaken. Na maximum 5 werkdagen kun je het duplicaat afhalen aan de onthaalbalie van het Stadskantoor.

Terug naar boven

Meebrengen

  • Eventueel een recente pasfoto met witte achtergrond.
  • Een bewijs van verlies of diefstal afgeleverd door de politie
    of het beschadigde (voorlopig) rijbewijs.

Terug naar boven

Bedrag