Doe jij mee aan ... 30 dagen minder afval?

20
april
2017

Vlaanderen heeft de laagste huisvuilcijfers in Europa. En de Kempenaren zijn de afvalkampioenen in Vlaanderen. Elke Kempenaar zorgt voor 72 kilogram huisvuil per jaar. 72% van het Kempense afval wordt gesorteerd. Maar kunnen we nog beter?

29 Kempense burgemeesters gaan de uitdaging aan om 30 dagen lang 30% minder restafval te hebben. Maar ze doen dit niet alleen. Elke burgemeester is op zoek naar een team van 30 gezinnen, om mee de uitdaging aan te gaan.

Concreet is het dus de bedoeling om tijdens de campagneperiode, van 20 april tot 20 mei, overbodig restafval te vermijden en het overige afval zo goed mogelijk te sorteren. Hierdoor verklein je niet alleen de afvalberg, maar besparen we samen maar liefst 2 ton CO2.

Aan de hand van tweewekelijkse metingen, bekijken we of de groepsuitdaging geslaagd is. Voor DIFTAR-gemeenten gebeurt deze meting automatisch.

Ga je mee de uitdaging aan? Schrijf je dan in via www.iok.be/303030 voor 21 mei 2017.  

30-30-30 kadert binnen Kempen2020, het Kempens streekproject om 20% CO2 te besparen tegen 2020. Meer informatie over het project kan je terugvinden op www.kempen2020.be.

Voor vragen kan je terecht op afvalbeheer@iok.be of 014 56 27 75.