De selectieprocedure

Kan je deelnemen aan een selectieprocedure?

We werven aan op basis van competenties ongeacht leeftijd, geslacht, afkomst of handicap. We voeren een personeelsbeleid waarin we streven naar een diverse organisatie en gelijke kansen voor iedereen. Daarom moedigen we de personen uit minderheidsgroepen extra aan om te solliciteren.

Om in aanmerking te komen voor de functie moet je voldoen aan volgende voorwaarden:

 • Je geniet de burgerlijke en politieke rechten.
 • Je bent Belg of burger van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of van de Zwiterse Bondsstaat.
 • Je bent lichamelijk geschikt. Je ontvangt van ons een uitnodiging voor een medisch onderzoek bij de Interbedrijfsgeneeskundige Dienst voor Werkgevers (IDEWE).
 • Je bent van onberispelijk gedrag. Het getuigschrift van het gemeentebestuur van je woonplaats wordt opgevraagd bij jouw eventuele aanstelling. Je kan dus best vooraf checken of je een blanco strafblad hebt. Indien dit niet het geval is, beoordeelt het college van burgemeester en schepenen of je in aanmerking komt voor de functie.
 • Je voldoet aan de vereisten over de taalkennis.
 • Je voldoet aan de gevraagde diploma- en/of ervaringsvereisten. Dit bewijs je door bij je kandidatuur je CV en een kopie van het diploma te voegen. Hierop zijn volgende uitzonderingen toegestaan:
  • Laatstejaarsstudenten leveren het bewijs uiterlijk op de datum van indiensttreding. 
  • Kandidaten met een buitenlands diploma moeten uiterlijk op de datum van indiensttreding een bewijs van gelijkwaardigheid voorleggen. Diploma's behaald in het buitenland kunnen namelijk niet worden erkend door de overheid behalve als ze door een bevoegde commissie worden gelijkgesteld met de voor de functie vereiste studiebewijzen.

De selectieprocedure

Na het afsluiten van de inschrijvingen start de selectieprocedure. Uiterlijk 10 kalenderdagen na de deadline voor het solliciteren krijg je een seintje of je kandidatuur weerhouden is en ontvang je meer informatie over de selectieprocedure.

Het selectieprogramma bestaat standaard uit twee delen:

 • Deel 1: proef over vakkennis en vaardigheden afgestemd op de taakinhoud van de functie (50 punten)
 • Deel 2: proef om persoonlijkheid en competenties te testen (50 punten)

Voor leidinggevende functies vindt er bijkomend een assessment plaats om management- en leiderschapscapaciteiten te testen. Deze proef is adviserend en vindt plaats tussen de eerste en tweede proef.

Je bent geslaagd als je 50% op elke proef behaalt en 60% op het totaal van de proeven.

Hoe bereid je je voor op de selectieprocedure?

Kom goed uitgerust en ontspannen naar de selectieproeven. Put tijdens je deelname vooral uit je eigen ervaringen thuis, op school of op de werkvloer.