De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s)

De 'Sustainable Development Goals' (SDG's) of 'Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen' werden goedgekeurd door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in september 2015. Ze zijn de opvolgers van de Millenniumdoelstellingen, met dit fundamentele verschil dat ze niet meer uitgaan van de klassieke Noord-Zuid indeling. De Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen zijn universeel en gelden voor alle landen in de wereld, noord en zuid, oost en west. Dit betekent dat er veel uitdagingen zijn en tegelijk veel kansen om gezamenlijk de schouders onder dit universele verhaal te zetten. 

De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen richten zich op overheden, bedrijven, universiteiten en wetenschappelijke instellingen, verenigingen en organisaties, en op de burgers, waar ook ter wereld. Voor steden, gemeenten en OCMW's, als eerstelijnsoverheid, bieden de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen een interessant kader om vanuit het lokale beleid en de lokale praktijk het verband te leggen tussen lokaal en globaal. Zoeken naar oplossingen voor de klimaatveranderingen, zorgen voor een toegankelijke dienstverlening voor iedereen, samen met de burgers inzetten op de korte voedselketen … het zijn maar voorbeelden van hoe de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen kunnen vertaald worden naar het lokale niveau, ook in Vlaanderen. 

De eerste 15 doelstellingen stemmen overeen met de 3 pijlers van duurzame ontwikkeling: people (sociaal), planet (ecologisch) en prosperity (economisch). De 2 laatste doelen scheppen het onmisbare kader: peace (SDG16 - vrede en veiligheid) en partnerschap (SDG17). 

Hier vind je alvast meer informatie over de 17 doelstellingen: http://www.sdgs.be/nl

Week van de Duurzame Gemeente, van 18 tot 25 september 2018

Stad Turnhout doet mee aan de Week van de Duurzame Gemeente. In die week wordt zichtbaarheid gegeven aan initiatieven die bijdragen aan één of meerdere SDG's – en in de eerste plaats de burgers die deze initiatieven dragen –, zowel in de eigen gemeente als ver daarbuiten. Meedoen aan de campagne is een opportuniteit om lokale acties te verbinden met een globale agenda. Meer info: www.duurzamegemeente.be.

Wil je als vereniging, bedrijf, school, … aan de slag met de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen of wil je mensen of je achterban sensibiliseren? Bekijk dan zeker eens het volgende aanbod:

Ook Stad Turnhout zal er werk van maken. Lokale besturen hebben namelijk een grote verantwoordelijkheid bij het realiseren van deze doelstellingen. Elke gemeente rekent daarbij echter op de medewerking van haar inwoners. Want zij zullen ook hun steentje moeten bijdragen. Dit kan op verschillende manieren, en vaak zijn het slechts kleine inspanningen die allen samen een duurzame bijdrage betekenen voor onze samenleving.
Hoe word ik als burger duurzamer? Er zijn simpele dingen die je zelf kan doen om duurzamer te worden. Daarmee help je mee aan het behalen van deze doelstellingen.

Enkele voorbeelden:

Anders wonen

 • Elk nieuw apparaat dat ik koop wordt energiezuinig (bijv. A++ Witgoed).
 • Al mijn lampen worden LED-lampen en ik zet standby-killers op stopcontacten.
 • Ik isoleer wat nodig is.
 • Ik ga zelf energie opwekken met zonnepanelen voor elektriciteit (PV) en/of warmte (boiler).
 • Ik ga samen energie opwekken in de buurt of met andere collectieven (wind of zon).

Anders van A naar B

 • Onder de 20 kilometer ga ik zoveel mogelijk (elektrisch) fietsen.
 • Ik ga vaker mijn auto delen of doe mee met een deelautoproject.
 • Mijn volgende (deel)auto wordt elektrisch.
 • Ik reis (vaker) met openbaar vervoer.

Anders eten

 • Ik eet meer groente en plantaardige eiwitten en een aantal dagen in de week geen vlees.
 • Ik koop vooral producten uit de streek en uit het seizoen.
 • Ik ga beter inkopen en minder weggooien.

Anders produceren

 • Ik gooi minder snel iets weg, maar kijk eerst of ik het kan repareren of recyclen.
 • Mijn bedrijf draait op duurzame energie.