Coronavirus | informatie voor ondernemers

De Nationale Veiligheidsraad heeft op 27 maart 2020 aangekondigd dat de maatregelen verlengd worden tot en met 19 april. Deze maatregelen zullen voortdurend worden geëvalueerd en kunnen bijgestuurd worden.

FOD ECONOMIE

Algemeen wordt er gesteld om zoveel mogelijk contact te vermijden. En alle basishygiënemaatregelen blijven van toepassing.

Bedrijven

Bedrijven zijn - ongeacht hun omvang - verplicht om telewerk te organiseren voor elke functie waar dit mogelijk is, zonder uitzondering.

 • Voor degenen voor wie deze organisatie niet mogelijk is, zal de social distancing strikt worden gerespecteerd. Deze regel geldt zowel voor de uitoefening van het werk als voor het door de werkgever georganiseerde vervoer. Als het voor bedrijven onmogelijk is om aan deze verplichtingen te voldoen, moeten zij hun deuren sluiten.

 • Indien de autoriteiten vaststellen dat de socialdistancingmaatregelen niet worden nageleefd, wordt de onderneming in eerste instantie een zware boete opgelegd; in geval van niet-naleving na de sanctie zal de onderneming moeten sluiten.

Essentiële bedrijven en diensten

Deze bedrijven en diensten moeten, in de mate van het mogelijke, het systeem van telethuiswerk en de regels van social distancing toepassen. Als dat niet mogelijk is, moeten deze bedrijven echter niet sluiten. De essentiële bedrijven en diensten zijn enkel diegene die opgenomen zijn in het MINISTERIEEL BESLUIT van 18 maart 2020. Het gaat onder meer om voedselproductie en – distributie, de farmaceutische productie, de financiële sector enzovoort

Niet-essentiële winkels en handelszaken

Niet-essentiële winkels en handelszaken blijven gesloten.

Essentiële handelszaken

Daaronder vallen onder meer voedingswinkels, apotheken, dierenvoedingswinkels en krantenwinkels. Zij mogen open blijven.

 • De toegang tot supermarkten wordt gereguleerd, met een beperking tot een specifiek aantal klanten (1 persoon per 10m² en een maximale aanwezigheid van 30 minuten).
 • Voedingswinkels en supermarkten mogen open zijn van 7 tot 22 uur.
 • Horecazaken moeten hun terrasmeubilair verplicht binnenzetten.
 • Take away en thuisbezorging blijven toegestaan voor horecazaken tussen 7 en 22 uur.
 • Nachtwinkels mogen tot 22 uur open blijven, met inachtneming van de instructies op het vlak van social distancing.
 • Kappers moeten sluiten.

Openbaar vervoer

Het openbaar vervoer moet zodanig worden georganiseerd dat social distancing kan worden gegarandeerd.

Markten

Markten in de openlucht worden gesloten. Voedingskramen zijn alleen toegelaten op plaatsen waar ze onmisbaar zijn.

De Zaterdagmarkt, Antiek- en curiosamarkt en Tweedehands textielmarkt zullen bijgevolg niet doorgaan zolang de maatregelen gelden.

Voor een gedetailleerd overzicht, klik hier.

Steunmaatregelen voor ondernemers

Er zijn ondertussen ook een aantal economische maatregelen getroffen waar ondernemers gebruik van kunnen maken als ze getroffen worden door het coronavirus. Voor de meest up-to-date informatie, kun je terecht op de website van VLAIO. De maatregelen worden voortdurend geëvalueerd om ze waar nodig te versterken.

Omwille van de coronamaatregelen moeten sommige ondernemingen verplicht de deuren te sluiten. Deze ondernemingen kunnen de corona hinderpremie aanvragen.
De corona hinderpremie bedraagt 4.000 euro voor ondernemingen met een fysieke inrichting die verplicht volledig moeten sluiten. 
Indien door extra federale maatregelen de sluitingsperiode na 5 april 2020 wordt verlengd, zal de onderneming voor elke bijkomende sluitingsdag van haar locatie een bijkomende sluitingspremie ontvangen. Deze bedraagt € 160 per verplichte sluitingsdag die samenvalt met een normale openingsdag. 

Ondernemingen die mogen verder werken of open blijven maar door de beperkende maatregelen kunnen aantonen dat ze een omzetverlies van -60% hebben in de periode tussen 15 maart 2020 en 30 april in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar, kunnen de compensatiepremie aanvragen (let op: deze applicatie is nog niet gelanceerd). De premie bedraagt een éénmalige compensatiepremie van € 3.000.

Coronamaatregel: opschorting termijnen omgevingsvergunningsprocedures

Om de gevolgen van het coronavirus op te vangen, keurde de Vlaamse Regering een nooddecreet goed. Dit besluit regelt onder andere de opschorting van bepaalde beslissingstermijnen en openbare onderzoeken in het kader van omgevingsvergunningprocedures.

Kort samengevat:

 • De lopende openbare onderzoeken worden opgeschort op 24 maart en verder gezet na 24 april 2020
 • Nog niet gestarte openbare onderzoeken worden pas gestart na 24 april 2020
 • De beslissingstermijn in de vereenvoudigde procedure wordt met 30 dagen verlengd (van 60 naar 90 dagen)
 • De beslissingstermijn in de gewone procedure wordt met 60 dagen verlengd (van 105 of 120 dagen naar 165 of 180 dagen)
 • De beslissingstermijn in beroep wordt verlengd met 60 dagen
 • De periode waarbinnen beroep kan worden ingesteld wordt ook met 30 dagen verlengd, van 30 naar 60. Dit betekent ook dat de uitvoering van een door de gemeente afgegeven vergunning pas kan starten na 65 dagen (35 + 30).

Op de website van Omgevingsloket Vlaanderen vind je een overzicht van alle tijdelijke maatregelen.

Veelgestelde vragen

Het virus en de maatregelen die erdoor van toepassing zijn, zorgen logischerwijs voor heel wat vragen.
Antwoorden vind je op onderstaande websites.


Callcenter Stad Turnhout
Voor vragen kun je steeds contact opnemen met het callcenter van Stad Turnhout:

 • via mail naar vragen@turnhout.be;
 • telefonisch op het nummer 014 40 96 66, op weekdagen van 8 tot 18 uur.