Coronavirus | informatie voor ondernemers

De Nationale Veiligheidsraad heeft op 24 april 2020 de afbouwstrategie aangekondigd. Op 13 mei is er aangekondigd dat fase 2 vanaf 18 mei ingaat. Algemeen wordt er gesteld om zoveel mogelijk contact te vermijden. En alle basishygiënemaatregelen blijven van toepassing.

Stad Turnhout treft enkele maatregelen om de heropstart in goede banen te lijnen. Voor meer informatie, klik hier.

Alle informatie omtrent de maatregelen n.a.v. het coronavirus vindt u op de website van de federale overheid terug.

Afbouwstrategie

Fase 1

Alle niet-essentiële winkels zijn gesloten. 

Het verschil tussen essentiële en niet-essentiële bedrijven vervalt wat betreft social distancing. Alle bedrijven (industrie en B2B-diensten) mogen de deuren openen, maar telewerk blijft de norm. De generieke gids is een referentiebasis voor bijkomende gezondheidsmaatregelen, indien social distancing niet kan gegarandeerd worden, en kan waar nodig inspiratie bieden.

Alle fysieke winkels mogen open. De volgende voorzorgsmaatregelen moeten gerespecteerd worden:

 • De nodige maatregelen moeten genomen worden zodat een sociale afstand van 1,5 meter gegarandeerd kan worden.
 • Er mag maximaal 1 klant aanwezig zijn per 10m².
 • Een klant mag maximaal 30 minuten aanwezig zijn.
 • Nachtwinkels moeten sluiten om 22 uur.

Stad Turnhout treft enkele maatregelen om de heropstart in goede banen te lijnen. Voor meer informatie, klik hier.

Een individuele ambulante activiteit mag worden uitgeoefend op de gebruikelijke plaats mits voorafgaande toelating van de gemeentelijke overheid.

Ook de zaterdagmarkt en de avondmarkt zijn gaan weer door, mits enkele maatregelen. Meer informatie over de markten vind je hier of op deze pagina.  

Fase 2 - vanaf 18 mei 

Contactberoepen, met uitzondering van massagesalons, mogen vanaf 18 mei openen onder volgende voorwaarden:

 • de ontvangst mag enkel op afspraak plaatsvinden;
 • de klant mag slechts in de onderneming aanwezig zijn voor de duur die strikt noodzakelijk is;
 • in geval van dienstverlening aan huis, mag de dienstverlener slechts aanwezig zijn op de plaats van dienstverlening voor de duur die strikt noodzakelijk is;
 • wachtruimtes mogen niet voor klanten worden gebruikt en, behoudens in noodgeval, de toiletten evenmin;
 • eenieder is vanaf de leeftijd van 12 jaar verplicht om de mond en de neus te bedekken met een masker of elk ander alternatief in stof, vanaf het betreden van de onderneming of plaats van dienstverlening, met uitzondering van de klant voor de duur die strikt noodzakelijk is voor een behandeling aan het gelaat;
 • de werkstations dienen onderling op een afstand van minstens 1,5 meter van elkaar verwijderd te zijn;
 • de dienstverlener neemt de gepaste hygiënemaatregelen om zijn handen, de gebruikte werkinstrumenten en zijn werkstation te desinfecteren tussen elke klant;
 • er mag geen voeding of drank worden aangeboden.

Wellnesscentra met inbegrip van sauna’s, fitnesscentra, casino’s, speelautomatenhallen en wedkantoren blijven gesloten.

Horeca blijft gesloten, maar mag wel take away en/of levering aan huis blijven voorzien.

Fase 3 (ten vroegste vanaf 8 juni)

Mogelijk mogen restaurants onder strikte voorwaarden openen. In een latere fase geldt dan hetzelfde voor cafés, bars en dergelijke, ook onder voorbehoud.

De bevestiging van opening en voorwaarden worden nog aangekondigd.

Openbaar vervoer

Het openbaar vervoer moet zodanig worden georganiseerd dat social distancing kan worden gegarandeerd.

Om drukte te vermijden is het raadzaam om:

 • je te verplaatsen met eigen middelen (lopen, fietsen, auto ...), om zo voorrang te geven aan wie het openbaar vervoer het hardst nodig heeft;
 • het spitsuur te vermijden.

Het bedekken van mond en neus is belangrijk tijdens de afbouw. Dat kan met een zogenaamd comfortmasker of een alternatief beschermingsmiddel zoals een sjaal of een bandana. Dat wordt verplicht op het openbaar vervoer voor gebruikers van 12 jaar en ouder. Deze maatregel treedt in werking vanaf 4 mei. Op zich biedt een masker geen afdoende bescherming, het moet bekeken worden binnen het bredere gebruik van mondmaskers, hygiënemaatregelen en fysieke afstand.

Markten

Markten mogen terug opstarten vanaf 18 mei onder bepaalde voorwaarden. Stad Turnhout maakt momenteel een nieuw marktplan op voor de wekelijkse zaterdagmarkt. De details worden op korte termijn bekend gemaakt.

De antiek- en curiosamarkt en tweedehandstextielmarkt mogen echter nog niet heropstarten en zullen bijgevolg nog niet doorgaan.

Steunmaatregelen voor ondernemers

Er zijn ondertussen ook een aantal economische maatregelen getroffen waar ondernemers gebruik van kunnen maken als ze getroffen worden door het coronavirus. Voor de meest up-to-date informatie, kun je terecht op de website van VLAIO. De maatregelen worden voortdurend geëvalueerd om ze waar nodig te versterken.

Omwille van de coronamaatregelen moeten sommige ondernemingen verplicht de deuren  sluiten. Die ondernemingen kunnen de corona-hinderpremie aanvragen.
De corona-hinderpremie bedraagt 4 000 euro voor ondernemingen met een fysieke inrichting die verplicht volledig moeten sluiten. 
Indien door extra federale maatregelen de sluitingsperiode na 5 april 2020 wordt verlengd, zal de onderneming voor elke bijkomende sluitingsdag van haar locatie een bijkomende sluitingspremie ontvangen. Deze bedraagt € 160 per verplichte sluitingsdag die samenvalt met een normale openingsdag. 

Ondernemingen die mogen verderwerken of openblijven maar door de beperkende maatregelen kunnen aantonen dat ze een omzetverlies van -60 % hebben in de periode tussen 15 maart 2020 en 30 april in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar, kunnen de compensatiepremie aanvragen (let op: die applicatie is nog niet gelanceerd). De premie is een eenmalige compensatiepremie van 3 000 euro.

Omgevingsvergunningsprocedures: opschorting termijnen  (enkel van toepassing op dossiers ingediend tot en met 24 april 2020)

Om de gevolgen van het coronavirus op te vangen, keurde de Vlaamse Regering een nooddecreet goed. Dit besluit regelt onder andere de opschorting van bepaalde beslissingstermijnen en openbare onderzoeken in het kader van omgevingsvergunningprocedures.

Kort samengevat:

 • De lopende openbare onderzoeken worden opgeschort op 24 maart en verder gezet na 24 april 2020
 • Nog niet gestarte openbare onderzoeken worden pas gestart na 24 april 2020
 • De beslissingstermijn in de vereenvoudigde procedure wordt met 30 dagen verlengd (van 60 naar 90 dagen)
 • De beslissingstermijn in de gewone procedure wordt met 60 dagen verlengd (van 105 of 120 dagen naar 165 of 180 dagen)
 • De beslissingstermijn in beroep wordt verlengd met 60 dagen
 • De periode waarbinnen beroep kan worden ingesteld wordt ook met 30 dagen verlengd, van 30 naar 60. Dit betekent ook dat de uitvoering van een door de gemeente afgegeven vergunning pas kan starten na 65 dagen (35 + 30).

Op de website van Omgevingsloket Vlaanderen vind je een overzicht van alle tijdelijke maatregelen.

Veelgestelde vragen

Het virus en de maatregelen die erdoor van toepassing zijn, zorgen logischerwijs voor heel wat vragen.
Antwoorden vind je op onderstaande websites.