Bekendmakingen college van burgemeester en schepenen