Bevolkingscijfers Stad Turnhout

De bevolkingscijfers van Stad Turnhout geven volgende informatie weer:

  • Aantal inwoners
  • Welke nationaliteiten komen voor in Turnhout
  • Aantal verhuizers naar en van Turnhout
  • Aantal huwelijken, geboorten en overlijden
  • Bevolkingspiramide
  • ...

Procedure

Je kan de bevolkingscijfers raadplegen onderaan de pagina. Als je meer of andere informatie wil over de bevolkingscijfers kun je dit schriftelijk (per e-mail of brief) aanvragen bij de dienst Burgerzaken.

Terug naar boven

Bedrag