Begraafplaats Kwakkelstraat

Vragen en contact

Je kunt met al je vragen terecht bij de dienst Burgerzaken: telefonisch via 014 53 48 00 of per mail naar begraafplaatsen@turnhout.be. 

Als je wil dat het stadsbestuur jou contacteert, vul dan je gegevens in via het online formulier.

Meer informatie hieronder:

Algemene informatie

Groene ruimte in de stad is cruciaal voor de geestelijke gezondheid van de bewoners. Stille, groene plekken zijn daarvoor heel belangrijk. Kerkhof Nazareth aan de Steenweg op Merksplas is zo’n plek in Turnhout, maar de andere kant van de stad heeft geen gelijkwaardige tegenhanger. 

Daar wil het stadsbestuur iets aan doen, en de oude begraafplaats in de Kwakkelstraat biedt grote kansen: ze is ruim 200 jaar oud en bestaat deels uit oude graven, maar deels ook uit een min of meer open terrein. De begraafplaats is als een oase, maar dan verstopt achter muren te midden van dichtbewoonde wijken.

Het is de bedoeling om het karakter en de stilte van de begraafplaats te combineren met een modern natuurpark waar de rust uitnodigend is. Doorheen het park wordt veel aandacht besteed aan biodiversiteit en de voorkeur gaat naar boom- en gewassoorten die van nature voorkomen in de Kempense natuurgebieden, dus vooral schrale vegetatie. Bomen zullen tegelijk ook dienstdoen als schaduwplekken. Op die manier wordt er rekening gehouden met het veranderende klimaat.

Het stadsbestuur streeft ernaar de beschikbare ruimte zo goed mogelijk te benutten en tegelijk de begraafplaats te vergroenen en op te waarderen. Om dat voor te bereiden, werd in kaart gebracht welke concessies* al vervallen zijn of binnenkort zullen vervallen. Van 1 november 2022 tot en met 30 november 2023 worden bordjes geplaatst bij de graven waarvan de concessie (bijna) verstreken is.

*Concessie: door een bepaald bedrag (= een retributie) te betalen, krijgt iemand een concessie of vergunning voor een begraafplaats. Zo’n concessie heeft een bepaalde geldigheidstermijn. Op de begraafplaats in de Kwakkelstraat zijn er heel wat graven waarvan die geldigheidstermijn is verstreken of gaat verstrijken.

Waarom staan er bordjes bij sommige graven?

Bij ontruimingen op de begraafplaats zal veel aandacht worden besteed aan extra groenaanleg, een betere bereikbaarheid en een grote toegankelijkheid. Voorafgaandelijk echter krijgen alle concessiehouders de kans om de geldigheidstermijn te verlengen.

Van 1 november 2022 tot en met 30 november 2023 staat er een informatiebordje bij elk graf dat in aanmerking komt voor een verlenging. In diezelfde periode zal het stadsbestuur alle aanvragen verzamelen en verwerken.

Hoe verloopt de procedure?

Bij elk graf waarvan de concessie vervalt vóór 31 december 2024, wordt in de loop van oktober 2022 een informatiebordje geplaatst. Dat bordje blijft staan tot en met 30 november 2023. 

Iedereen krijgt de kans om de concessie te verlengen, om persoonlijke bezittingen af te halen, om een opgraving te vragen of om te bevestigen dat de concessie mag worden beëindigd. Voor elk van die opties kun je een aanvraag vanaf 1 november 2022 indienen via de dienst Burgerzaken. 

Als je niet op de oproep reageert, dan gaat het stadsbestuur ervan uit dat je kiest voor beëindiging van de concessie. Graftekens die je niet weghaalt vóór 30 november 2023 en eventuele ondergrondse bouwwerken worden dan eigendom van Stad Turnhout. Ook als je kiest voor beëindiging van de concessie worden alle niet-opgehaalde graftekens en eventuele ondergrondse bouwwerken eigendom van Stad Turnhout.

Bij welke graven staat een bordje?

Je kan een overzichtslijst van de graven onderaan raadplegen bij documenten. Let op! In de overzichtslijst zijn per graf max. 3 overledenen zichtbaar. In de kolom ernaast staat het totaal aantal overledenen voor het desbetreffende graf. Wil je meer informatie over een specifiek graf, neem dan contact op met de dienst Burgerzaken: telefonisch via 014 53 48 00 of per mail naar begraafplaatsen@turnhout.be.

Waarom word je niet persoonlijk gecontacteerd?

Stad Turnhout is niet verplicht om de nabestaanden persoonlijk te verwittigen, en het zou in de praktijk ook bijzonder moeilijk zijn om dat te doen. Het is niet altijd mogelijk om de contactgegevens van nabestaanden op te sporen. Via individuele bordjes bij elk graf, infoborden bij de ingang van de begraafplaatsen, informatie op de website en een artikel in het Stadsmagazine hoopt het stadsbestuur zoveel mogelijk nabestaanden te bereiken.

Wat zijn de opties?

Als nabestaande kun je kiezen uit de hieronder beschreven opties.

1. Als je de concessie niet wil verlengen, dan zijn er drie mogelijkheden:

- Concessie beëindigen
Dat betekent dat het graf wordt ontruimd en dat de zichtbare elementen, zoals een gedenksteen of foto’s, worden weggehaald. 

Als je niets laat weten aan het stadsbestuur uiterlijk op 30 november 2023, dan wordt aangenomen dat je voor deze optie kiest. Het graf wordt dan eigendom van Stad Turnhout. Je mag ook expliciet aan de dienst Burgerzaken laten weten dat je kiest voor beëindiging.

- Persoonlijke bezittingen ophalen
Tot en met 30 november 2023 kun je de gedenksteen en -tekens ophalen. Daarvoor moet je een aanvraag indienen bij de dienst Burgerzaken. Haal je ze niet op, dan worden ze eigendom van het stadsbestuur.

- Besluiten tot opgraving
Je kunt de stoffelijke resten laten overbrengen naar een andere begraafplaats of je kunt ze laten cremeren en daarna verstrooien of thuis bewaren. Voor een opgraving moet je betalen, de prijs vind je in het retributiereglement. Neem contact op met de dienst Burgerzaken om de nodige afspraken te maken.

2. Als je de concessie wel wil verlengen, dan zijn er twee scenario’s mogelijk.

Bij elke aanvraag om een concessie te verlengen, onderzoekt Stad Turnhout eerst in welke staat het graf zich bevindt. Er wordt vooral gecontroleerd of de veiligheid kan worden gegarandeerd: van het graf zelf, van de omliggende graven en van de bezoekers van de begraafplaats. 

- Mogelijkheid 1: het graf hoeft niet gerestaureerd te worden. 
Je kunt onmiddellijk kiezen voor een verlenging. Die gaat in nadat de hele procedure is beëindigd. 

Als concessiehouder ben je verantwoordelijk voor het graf en voor de bijhorende gedenksteen en -tekens tijdens de volledige geldigheidstermijn. Je staat dus in voor het onderhoud van het graf tijdens de verlengde periode.

- Mogelijkheid 2: het graf is toe aan restauratie.
Je moet eerst de restauratie laten uitvoeren, daarna kun je de concessie verlengen.

Kostprijs van een verlenging
Een eeuwigdurende concessie in volle grond kun je gratis laten verlengen voor een periode van 50 jaar. 

Voor een 30- of 50-jarige concessie voor 2 personen (= standaardgraf) betaal je
- 210 euro voor 10 jaar;
- 420 euro voor 20 jaar;
- 630 euro voor 30 jaar.

Als het graf afwijkt van de standaardafmetingen, wordt individueel bekeken wat de kosten zijn. 

Alle prijzen zijn vastgesteld in het retributiereglement.

Hoe maak je jouw keuze bekend?

Dat doe je door contact op te nemen met de dienst Burgerzaken tussen 1 november 2022 en 30 november 2023.