Bedrijventerreinen

Bestaande zones in Turnhout

In Turnhout zijn verschillende bedrijventerrein en KMO-zones waar in totaal ca. 300 bedrijven zijn gevestigd.

Volgende zones worden aangeduid:

• Veedijk I (regionaal bedrijventerrein)
• Bentel (regionaal bedrijventerrein)
• FRAC (lokaal bedrijventerrein)
• Parklaan (KMO-zone)
• Brugstraat (KMO-zone)
• Bedrijventerrein Visbeek
• Bedrijventerrein Muizenven
• Bedrijventerrein Everdongen
• Veedijk II (in laatste fase van ontwikkeling)

De voorbije jaren ontwikkelde intercommunale IOK in de regio Kempen bedrijventerreinen die ruimte bieden aan kleine en grote ondernemingen. IOK ontwikkelde recent de bedrijvenzone Veedijk, waar nog een beperkt aanbod aan bedrijfsgrond beschikbaar is voor de vestiging van regionale bedrijven. Meer info kan je opvragen bij Dimitri Deiteren.

Locatievragen

Wanneer je op zoek bent naar een locatie voor je onderneming in Turnhout dan kan je steeds contact opnemen met de dienst Ondernemen & Werk. Ze bekijken of ze jou hierin kunnen ondersteunen. 

Deze dienstverlening is er niet alleen wanneer je op zoek bent naar een locatie op het bedrijventerrein maar voor alle ondernemers.

GEO-punt

Geopunt is de centrale toegangspoort tot geografische overheidsinformatie. Het geoportaal maakt geografische informatie toegankelijk voor overheidsinstanties, burgers, organisaties en bedrijven. Op geopunt.be vind je alle bedrijventerreinen, bedrijventerreinen in ontwikkeling, in planning, steunzones en brownfieldconvenanten. Ook vind je informatie over beschikbare gebruikspercelen.

Visie bedrijventerreinen

In 2019 is vanuit stad Turnhout een visie opgemaakt over de bedrijventerreinen. De visie focust op de verouderde zones van de bedrijventerreinen en schuift een aantal ambities naar voor om de terreinen ‘futureproof’ te maken. Er wordt gefocust op vier thema’s:

  • We maken duidelijke keuzes met betrekking tot het gewenste type bedrijvigheid op de bedrijventerreinen.
  • We doen meer met minder ruimte en verhogen het ruimtelijk rendement van de bedrijventerreinen.
  • We verminderen de mobiliteitsdruk op de bedrijventerreinen.
  • We versterken de omgevingskwaliteit van de bedrijventerreinen.

De volledige ambitienota vind je hier terug.

Afwegingskader verweefbaarheid

In 2021 is voor twee zones op het industrieterrein een afwegingskader rond verweving opgemaakt en goedgekeurd door de Gemeenteraad. Dit afwegingskader sluit aan bij de visie bedrijventerreinen waarbij de ambitie is gesteld om duidelijke keuzes te maken met betrekking tot welk type bedrijvigheid waar gewenst is.

Ook kadert dit binnen het breder verwevingsbeleid. De eerste zone situeert zich aan het begin van Everdongenlaan (stadspoort). De tweede zone is gelegen op een stuk van de vroegere site van Signify.

Alle informatie over het afwegingskader vind je hier terug.