Alcohol- en drugpreventie voor de tweede graad

Scholen en organisaties kunnen bij Preventie gratis materialen ontlenen ter ondersteuning van alcohol- en drugpreventie. Het uitlenen is echter aan een aantal voorwaarden gebonden.

Het uit te lenen materiaal voor de tweede graad rond alcohol- en drugpreventie heet 'Trip'.

Trip bestaat uit:

Wie't weedspel

Een spel voor 3 tot 6 spelers. Je verwerft er
al spelend kennis over tabak, alcohol, illegale drugs en gokken.

 

 

 

3D spel

Denken, durven en doen-vragen rond middelengebruik.

 

 

 

 

Trip spel

Een reis door de wereld van drank en drugs. Een spel voor jongeren met een licht verstandelijke beperking.

 

 

 

Magneetborden met productinfo

Met dit materiaal krijgen de jongeren info over de verschillende producten. We beschikken over individueel en klassikaal materiaal.

Opgepast! Dit materiaal vervoer je best met de auto.

 

 

 

Lesmap Trip

Hierin vind je het volledig uitgewerkt lessenpakket van Trip + CD met het digitale leerlingenmateriaal.