Samen Onderwijs Maken

Al 22 jaar bestaat er een partnerschap tussen het onderwijsteam en alle Turnhoutse scholen. In Turnhout is een flankerend onderwijsbeleid dat enerzijds scholen en ouders ondersteunt bij hun opdracht, anderzijds jeugd bij hun schoolloopbaan.        

Tal van sprekers getuigden op film over hun bevindingen over 20 jaar onderwijs , de effecten op hun werking en welke kansen/uitdagingen er nog liggen.

Marthe Rombouts - Coördinator 't ANtWOORD vzw

Pierre Goor - Directeur CLB Kempen

Patrick Van Spauwen - Coördinator Lokaal Overlegplatforms

Paul Proost - voormalig Directeur Sint-Pietersinstituut Zevendonk

Eric Vos - Burgemeester Stad Turnhout

Het huidige onderwijsteam bestaat uit: Sofie Coppers, Lut Mertens, Katrien Abrams, Iris Loots en Vicky Labro.