Samen Onderwijs Maken

Al 23 jaar bestaat er een partnerschap tussen het onderwijsteam en alle Turnhoutse scholen. In Turnhout is er een flankerend onderwijsbeleid dat enerzijds scholen en ouders ondersteunt bij hun opdracht, anderzijds kinderen en jongeren bij hun schoolloopbaan.

Tal van sprekers getuigden - tijdens de viering van het 20-jarig bestaan van het flankerend onderwijsbeleid in Turnhout - op film over hun bevindingen, over de effecten op hun werking en over de kansen en de uitdagingen die er nog liggen.

Marthe Rombouts - Coördinator T'ANtWOORD vzw

Pierre Goor - Directeur CLB Kempen

Patrick Van Spauwen - Coördinator Lokaal Overlegplatforms

Paul Proost - voormalig Directeur Sint-Pietersinstituut Zevendonk

Eric Vos - Burgemeester Stad Turnhout

Het huidige onderwijsteam bestaat uit Charlotte Verhoeven, Iris Loots, Katrien Abrams, Lut Mertens, Michelle Beliën, Sofie Coppers, Vicky Labro en Winke De Clerck.